Netwerk - Comsupport Telematica

Uw Partner in Netwerk en Communicatie
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Netwerk

Hedendaagse automatiseringsnetwerken kenmerken zich door een toenemende mate van complexiteit. Zo wordt er steeds meer apparatuur op het netwerk aangesloten, zoals PC's, servers, telefoontoestellen, routers enzovoort. De wérkelijke complexiteit betreft echter de diversiteit van het verkeer over het netwerk.
Wij kunnen voor u een nieuw netwerk welk voorzien wordt door een meetrapport welk 20 jaar garantie bied of u huidige netwerk uitbreiden cq analyseren.
Wanneer meerdere soorten netwerkverkeer (b.v. Internet, Voice over IP en andere applicaties) gelijktijdig gebruik maken van het netwerk, is een correcte en snelle afhandeling niet meer vanzelfsprekend. Er treden dan regelmatig vertragingen op, programma's functioneren niet meer naar behoren of er treden daadwerkelijk storingen op.
Vaak worden oplossingen voor de daaruit voortvloeiende problemen gezocht in capaciteitsuitbreiding, bijvoorbeeld van de verbinding naar het Internet.
In de praktijk blijkt een uitbreiding van de capaciteit slechts zelden tot een verbetering te leiden. De juiste aanpak bestaat uit het analyseren van het netwerkverkeer. De uitkomst hiervan wordt afgezet tegen de eisen ten aanzien van de functionaliteit van het netwerk.
Onze netwerk engineers voeren een audit en analyse uit en brengen een helder en begrijpelijk gedocumenteerd verslag uit. Zij kijken vanuit drie kritieke aandachtsgebieden naar uw netwerk:
Bestaande en nieuwe bedrijfsapplicaties;
Risicoanalyse;
Kosten / prestaties / bedrijfszekerheid.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu